• Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu
  • Mučenice u Splitu

Mučenice u Splitu

Projekt fotografiranje knjige po svijetu nastavio se s Mučenicama u Splitu, divnoj eklektičnoj metropoli Mediterana.


Hvala Stanislava Nikolić Aras!

Preporuka za čitanje: Meko i crno