Mučenice u Slunju

Mučenice u Slunju

Ranih osamdesetih Slunj je bio simbol mjesta gdje se kupuju banane. U Slunju je uvijek bilo banana, čak i kad ih se nigdje drugdje nije moglo kupiti.
Kasnih devedesetih Slunj je postao simbol mjesta gdje se piša po kosturnicama ustaških žrtava. “Ovo je moja slobodna Republika Hrvatska i po njoj valjda mogu pišati gdje hoću”, rekla je Biserka Legradić nakon mokrenja u Veljunu (u sastavu Grada Slunja).
Danas, u gradu na Slunjčici, hlače su dvadeset, a traperice trideset i pet kuna.

Fotkao Kruno Lokotar po ideji Hrvoja Jurića. Hvala, Hrvoje i Kruno!