Mučenice u Londonu

Mučenice u Londonu

London, još do nedavno najveći grad na svijetu, centar svijeta i srce carstva koje je pokorilo čitav taj svijet, zbog kojeg i danas svako dijete na ulici govori Engleski jezik. Danas je centar moći izmješten, preseljen u sjedišta korporacija više nego u sjedišta carstava, no London i dalje nije daleko od te moći. Britanska hegemonija blijedi sporije od arhaičnih telekomunikacijskih tehnologija.

Mučenice u crvenoj telefonskoj kabini.

Hvala Kruni Lokotaru i hrvatskim piscima koji su sudjelovali na Londonskom sajmu knjiga u travnju ove godine i pripomogli ovom putovanju Mučenica.