• Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu
  • Mučenice u Londonu

Mučenice u Londonu

Divna galerija Mučenica u Londonu. Sretna je knjiga koja ima prijatelje koji je vode po svijetu.

Na slikama uz i oko Mučenica: Houses of Parliament, Shakespeare’s Globe, Big Ben, Pogled sa St. Paul’s Cathedral, Bridge to Salvation (Millenium Bridge + St. Paul’s), Natives (Natural History Museum)

Hvala Snežana Križan i Matija Pužar!