Mučenice u Halkidiki

Mučenice u Halkidiki

Mučenice na vrelom pijesku kolijevke zapadne civilizacije. Tamo gdje je, na određeni način, sve počelo. Tamo gdje je rođena demokracija u kojoj svi nemaju pravo glasa.

Fourka, Halkidiki, Grčka

Hvala, Slađana Đorđević!