Mučenice – promotivni film

Noa Pintarić snimio je divne dvije minute i dvadeset i dvije sekunde vizualiziranih Mučenica.

Mučenice su interpretirale genijalna Melisa Slipac kao Sara, neodoljiva Sanja Sanja Vučković kao Lidija i fascinantna Katarina Brajdić kao Dijana. Glasove su mučenicama dale Davorka Horvat i Adriana Josipović, prostor je posuđen od dvorca Stara Sušica, a duhovi dvorca su sjene polaznika Cekape-ove Ljetne škole pisanja u Staroj Sušici.