• Mučenice na 7. Subversive festivalu
  • Mučenice na 7. Subversive festivalu
  • Mučenice na 7. Subversive festivalu
  • Mučenice na 7. Subversive festivalu
  • Mučenice na 7. Subversive festivalu

Mučenice na 7. Subversive festivalu

6.5. održana je prva tribina u sklopu foruma sedmog Subversive festivala. Tema tribine “na pragu nasilja” progovarala je o obiteljskom nasilju, a sudionici su bili: Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, Rada Borić, aktivistica i feministkinja, i Želimir Periš, autor Mučenica. Tribinu je moderirao Aleksandar Stanković. Na tribini je predstavljen i projekt organizacije mladih Status: M “budi pravi muškarac”.