Dobrotvorna aukcija za Dom za nezbrinutu djecu u Nazorovoj

Dobrotvorna aukcija za Dom za nezbrinutu djecu u Nazorovoj

Za korak brži je dobrotvorna inicijativa kojoj je cilj uplatiti 101 uplatnicu na žiro račun Doma za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici. To čine kroz aukcije na Facebook stranici:
Facebook page: Za Korak Brži

Aukcija Mučenica održala se u travnju 2014. godine: Facebook aukcija Mučenica

Hvala Sandri Polić koja je osvojila Mučenici na aukciji za 158,00 kuna.

Mučenice su ponosne biti dio ove akcije.